iPad Pro 2018 được trang bị 102 viên nam châm, phục vụ cho việc giữ Smart Keyboard và Apple Pencil

iPad Pro 2018 được trang bị 102 viên nam châm, phục vụ cho việc giữ Smart Keyboard và Apple Pencil
iPad Pro 2018 được trang bị 102 viên nam châm

Apple cho biết họ đã trang bị trên iPad Pro mới tổng cộng 102 viên nam châm. Chúng được bố trí gắp nơi trên iPad với mục đích để giữ cho Smart Keyboard Folio và Apple Pencil đúng vị trí một cách chắc chắn nhất.

Giữ bàn phím​
Giữ Apple Pencil​
Bao lắc không rớt

Viết một bình luận