Facebook lại tái cấu trúc mảng Oculus VR để tạo ra những sản phẩm đột phá hơn

Facebook vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc Oculus, mảng VR mà họ đã mua lại, để tập trung nhiều hơn vào công nghệ cốt lõi thay vì chỉ từng thiết bị riêng lẻ. Facebook nói việc này sẽ không ảnh hưởng đến người dùng hay các nhà phát triển đang tham gia vào hệ sinh thái Oculus. Trang TechCrunch nhận xét những thay đổi nội bộ này có thể giúp Oculus triển khai các dự án đột phá một cách nhanh chóng hơn, ví dụ như dự án kính VR siêu mỏng chẳng hạn. Oculus cũng có thể giải quyết các vấn đề VR một cách chung nhất, sau đó áp dụng cho kính nối PC và kính chạy độc lập thay vì mỗi nhóm phải tự thực hiện riêng lẻ. Những ý kiến hay cũng có thể được chia sẻ cho toàn bộ phận thay vì chỉ nằm ở một nhóm nhỏ.

Nguồn: TechCrunch

Viết một bình luận