Cách dùng tính năng 3D Photos của Facebook

Nếu bạn có hình chụp ở chế độ portrait trên iPhone có thể up lên Facebook ở dạng hình 3D. Tính năng mới này của Facebook gọi là 3D Photo. Ngoài việc bạn phải có hình portrait (chế độ chụp chân dung trên iPhone) thì tài khoản Facebook của bạn còn cần phải được trang bị tính năng này. Nếu nhấn vào phần viết status trên Facebook của bạn mà không thấy phần 3D Photo thì bạn cần làm như sau để có tính năng này:

  1. Like cộng đồng 3D Photo trên Facebook ở đây: https://www.facebook.com/Facebook360/
  2. Log out/ đăng xuất tài khoản của bạn ra khỏi app Facebook trên iPhone. Nhớ là thoát hẳn (hướng dẫn bên dưới)
  3. Log in/ đăng nhật lại vào app Facebook thì bạn sẽ thấy tính năng này.

Lưu ý:

  • Hình portrait mà bạn chỉnh sửa nhiều quá thì Facebook không thể nhận được 3D.
  • Hiệu ứng tốt khi chủ thể cách hậu cảnh khoảng 3m trở lên.
  • Hình chụp selfie chế độ portrait dùng được luôn.
  • Nên edit hình chúp trước khi up thì sẽ đẹp hơn.
Cách dùng tính năng 3D Photos của Facebook
Log out hoàn toàn khỏi Facebook là như ảnh này

Theo: Tinhte.vn

Viết một bình luận