Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên: 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6

Riêng kết nối Wi-Fi đã có rất nhiều tiêu chuẩn, nào là b/g/n/ac… bạn có thấy cách đặt tên đó quá phức tạp và khó nhớ? Rất may là liên minh Wi-Fi toàn cầu (Wi-Fi Alliance) nhận ra điều này để thay đổi cách đặt tên cho tiêu chuẩn kết nối không dây được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Ở chuẩn Wi-Fi 802.11ax sắp phổ biến, nó sẽ có tên chính thức là Wi-Fi 6 trong khi chuẩn 802.11ac hiện tại có tên Wi-Fi 5.

Wi-Fi 6 sẽ tập trung vào cải thiện tốc độ cũng như tầm phủ sóng dành cho các thiết bị kết nối. Nó cũng sẽ tối ưu cho video độ phân giải cao và nhiều ứng dụng hơn cho IoT sẽ thịnh hành trong tương lai… Tất cả những tính năng mới của chuẩn 802.11ax mới chúng ta sẽ bàn sau, bài này sẽ chỉ bàn về tên gọi mà thôi, từ giờ sẽ gọi Wi-Fi 6.

Đây sẽ là tên gọi chính thức mà các nhà sản xuất phần cứng, phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để phân loại tiêu chuẩn Wi-Fi. Nếu thấy có ký hiệu Wi-Fi 6 như bên dưới thì bạn sẽ biết đó là thiết bị, cấu trúc hạ tầng đang sử dụng chuẩn mới nhất và nhanh nhất bây giờ. Với 802.11ac, chuẩn này sẽ được đổi thành Wi-Fi 5, còn 802.11n sẽ là Wi-Fi 4. Dưới đây là logo chính thức cho các chuẩn Wi-Fi được đặt tên mới.

Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên: 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6

Nguồn: Wi-Fi Alliance​

Viết một bình luận