Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên: 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6

Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên: 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6

Riêng kết nối Wi-Fi đã có rất nhiều tiêu chuẩn, nào là b/g/n/ac… bạn có thấy cách đặt tên đó quá phức tạp và khó nhớ? Rất may là liên minh Wi-Fi toàn cầu (Wi-Fi Alliance) nhận ra điều này để thay đổi cách đặt tên cho tiêu chuẩn kết nối không dây được sử … Đọc tiếp