Tìm hiểu SSD chuẩn SATA, M.2 và NVMe

Tìm hiểu SSD chuẩn SATA, M.2 và NVMe

Một trong những thay đổi quan trọng của ngành công nghiệp phần cứng máy tính là sự xuất hiện của SSD (solid state drive hay ổ thể rắn). Khác với HDD (hard disk drive hay ổ cứng truyền thống), SSD không lưu dữ liệu trên các đĩa từ cũng như không sử dụng đầu đọc. … Đọc tiếp