Hãng nghiên cứu Strategy Analytics tin rằng smartphone sẽ dần thay thế máy chơi game console

Hãng nghiên cứu Strategy Analytics tin rằng smartphone sẽ dần thay thế máy chơi game console

Hãng nghiên cứu Strategy Analytics tin rằng với sự cơ động và hiệu năng cao, smartphone sẽ thay thế máy chơi game console chuyên dụng trong tương lai. Sự bùng nổ cũa điện toán đám mây, công nghệ mạng 5G, dịch vụ streaming cũng sẽ góp phần mang lại lợi thế cho smartphone. Vào thời … Đọc tiếp