Infographic: So sánh độ lớn các trang mạng xã hội

So sánh độ lớn các trang mạng xã hội

Mạng xã hội là một sự bùng nổ, chúng đang chiếm một phần trong cuộc sống nhân loại, độ lớn của các trang mạng không ngừng gia tăng một cách nhanh chóng. Gần 90% lượng người dùng internet tham gia vào mạng xã hội, có thể ước tính con số này lên đến 2,6 tỷ … Đọc tiếp