Cách dùng tính năng 3D Photos của Facebook

Cách dùng tính năng 3D Photos của Facebook

Nếu bạn có hình chụp ở chế độ portrait trên iPhone có thể up lên Facebook ở dạng hình 3D. Tính năng mới này của Facebook gọi là 3D Photo. Ngoài việc bạn phải có hình portrait (chế độ chụp chân dung trên iPhone) thì tài khoản Facebook của bạn còn cần phải được trang … Đọc tiếp