Hóng gì tại event 30/10 Apple: iPad Pro viền mỏng, MacBook Air Retina, Mac Mini, Mac Pro 2018…

event 30/10 Apple

Đầu tiên là nhìn vào bức hình sự kiện, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều logo hình trái táo thuộc nhiều màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác nhau, gợi ý rằng sự kiện này sẽ không chỉ có iPad. Nghe đâu Apple còn mang tới MacBook mới, Mac Mini mới, chiếc Mac … Đọc tiếp